Hier bent u:  

Voorwaarden

Art.1 Offerte aanvragen

 • Een offerte kan via deze website aangevraagd worden en is altijd vrijblijvend.

Art. 2 Bestelling

 • Een bestelling kan via deze website of per mail (info@dushibuffet.nl) tot uiterlijk 7 werkdagen vóór bezorgdatum van het buffet geplaatst worden.
 • Binnen 2 werkdagen na een bestelling neemt ‘Dushi Buffet’ telefonisch contact op met klant om deze te bespreken waarna klant digitaal een orderbevestiging, factuur, voorwaarden en formulier met gebruiksaanwijzing chafing dishes ontvangt. Indien digitaal versturen niet mogelijk is wordt alle bescheiden per post verzonden. Klant dient hierbij wel rekening te houden met verzendtijd.

Art.3 Betaling

 • Het totale factuurbedrag dient uiterlijk 5 werkdagen vóór afleverdatum op de rekening van ‘Dushi Buffet’ te staan. Is dit niet het geval dan behoudt ‘Dushi Buffet’ het recht om de bestelling te annuleren. Dit is echter niet kosteloos. Zie artikel 5.

Art.4 Wijziging

 • Indien door partijen nog een wijziging van een bestelling gewenst of noodzakelijk geacht wordt, dienen partijen hierover zo spoedig mogelijk overleg te hebben. Geaccordeerde wijziging(en) in de uitvoering en/of de prijs door beide partijen is pas geldig als de afgesproken wijziging(en) schriftelijk door ‘Dushi Buffet’ is/zijn bevestigd.

Art.5 Annuleren

 • Het annuleren van een bestelling is mogelijk en dient schriftelijk te geschieden (via info@dushibuffet.nl). Het annuleren van een bestelling uiterlijk 14 dagen vóór levering is gratis. Hierna is de klant 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij annuleren van een bestelling op de dag van levering is de klant het gehele factuurbedrag verschuldigd.

Art.6 Levering

 • Het buffet wordt uitsluitend op het door de partijen afgesproken datum, adres en tijdstip vermeld op het factuur geleverd. Voor eventuele wijzigingen zie artikel 4.
 • ‘Dushi Buffet’ verplicht zich tot het leveren van het door de klant bestelde buffet, uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van het buffet.

Art.7 Aansprakelijkheid

 • ‘Dushi Buffet’ is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten, ongevallen, branden en/of brandwonden die tijdens het buffet kunnen ontstaan. Klant dient zich ten alle tijde te houden aan de gebruiksaanwijzing van de chafing dishes. Deze gebruiksaanwijzing ontvangt klant als bijlage bij het factuur.
 • Geleverde bruikleengoederen dienen weer compleet en goed functionerend te zijn als deze opgehaald worden door ‘Dushi Buffet’.
 • ‘Dushi Buffet’ behoudt het recht om klant verantwoordelijk te stellen voor beschadiging, stuk maken van en/of kwijtraken van bruikleengoederen.
 • ‘Dushi Buffet’ is niet aansprakelijk voor eventueel verkeerd opgegeven bezorgdatum en/of bezorgadres en/of bezorgtijd door klant en alle daaruit voortkomende gevolgen.

Art.8 Kamer van Koophandel

 • ‘Dushi Buffet’ staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Zwolle onder registratienummer: 52424650

Art.9 BTW nummer

 • ‘Dushi Buffet’ staat ingeschreven bij de belastingdienst te Zwolle onder registratienummer: NL105112756B02